GRADIAM

Szymon Wach

Stowarzyszenie Gradiam bierze aktywny udział w spotkaniach Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi działającej przy Biurze Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy. Na spotkaniach Komisji konsultujemy i przygotowujemy różnego rodzaju dokumenty, które mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców stolicy np. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020r.

W nowej kadencji Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2020 – 2023r w subregionie Warszawskim Zachodnim jest członek naszego stowarzyszenia – Szymon Wach

W wywiadzie dla portalu NGO.pl opowiadamy o dobrych praktykach.

Oraz przedstawiamy genezę powstania aplikacji mobilnej dla młodzieży 13-15 lat z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu.

Monika Czaplarska-Wach

Nasza organizacja rozwija się i zdobywa umiejętności biorąc udział w systematycznych szkoleniach. Korzystamy z różnych form wsparcia i konsultacji indywidualnych organizowanych przez infrastrukturę wspierania rozwoju sektora NGO. Uczestniczyliśmy w następujących szkoleniach: 1.Szkolenie organizowane przez Fundację Akademię Organizacji Obywatelskich na temat wykorzystywania narzędzi wirtualnych w działaniu organizacji pozarządowej - 06.12.2017 2.Całoroczne szkolenie organizowane przez Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji (SCWO Szpitalna) z dziedziny działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowych - 02. 2018 - 12.2018 3.Szkolenie z form nowoczesnej komunikacji Akademię Dobrej Komunikacji - 12.2018 organizowanej przez Przestrzeń from Facebook! 4.Szkoła przedsiębiorczości dla NGO organizowana przez Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych ( BORIS ) - 02.2019 – 11.2019