Informacje dla rodziców

wAŻNE INFORMACJE

Dynamiczny rozwój technologii spowodował alienację młodego człowieka. Wielu młodych ludzi mimo bardzo licznego grona znajomych, ale głównie w świecie wirtualnym (np. facebook) jest samotnych. Relacje między rówieśnikami są płytkie i dość często niestabilne. Również więzi rodzinne są często w sytuacji kryzysowej ponieważ w większości rodzin, rodzice nie mogą poświęcić tyle czasu dzieciom ile by chcieli ponieważ długo i dużo pracują. Dlatego też nie są w stanie zauważyć narastających problemów u nastolatków, których sposobem na samotności i zaistnienie w grupie rówieśniczej jest między innymi picie I nadużywanie alkoholu. Młodzi ludzie właśnie z powodu braku bliskich kontaktów z rodzicami, braku rozmowy i o codziennych sprawach i o problemach, braku akceptacji grupy rówieśniczej mają poczucie, że są nie zauważani i pomijani, chcą być widoczni w swoim środowisku. A najłatwiej zaimponować w grupie rówieśników rozmawiając o alkoholu, wypitych ilościach, głupotach jakie się po nim zrobiło, problemach w jakie się wpadło czy ewentualnie próbach zażywania narkotyków i chwalenia się skutkami. Są to tematy, które dają poczucie więzi wśród młodych ludzi, towarzyszą im cały czas czy to w praktyce czy teorii.

Jest ogromna potrzeba uświadamiania młodzieży ponieważ z roku na rok drastycznie obniża się inicjacja alkoholowa. Dostępne badania młodzieży warszawskiej pochodzą z 2015 roku i zostały zrealizowane na ogólnowarszawskiej, reprezentatywnej, losowej próbie uczniów ówczesnych klas III gimnazjów oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Byli to głównie uczniowie w wieku 15 oraz 17 lat. Wyniki te, tam gdzie było to możliwe, zostały skonfrontowane z badaniami przeprowadzonymi w 2016 roku na próbie piętnastolatków z trzech dzielnic warszawskich: Mokotowa, Ursynowa i Wilanowa (określanymi w dalszej części materiału jako badania mokotowskie). Zdecydowana większość badanych w momencie badania, inicjację alkoholową miała już za sobą – do przynajmniej jednorazowego picia alkoholu w życiu przyznało się aż 90 % uczniów z wyższej wymienionej grupy wiekowej oraz 69 % piętnastolatków. Wyniki na próbie ogólnowarszawskiej wskazują, że doświadczenia z alkoholem zwykle nie są jednorazowe, ale w przypadku wielu uczniów są zjawiskiem powtarzającym się, niejako stale obecnym. Warto zwrócić uwagę, że wyniki wskazują, że około 12 % uczniów z młodszej grupy wiekowej (około 13 % dziewcząt i około 11 % chłopców) pierwszy kontakt z alkoholem musiało mieć w wieku poniżej 14 lat, co zresztą potwierdzają odpowiedzi samych badanych, z których około jednej piątej do jednej czwartej przyznaje się do inicjacji alkoholowej w wieku 13 lat lub wcześniej. (Raport z badania pn. Picie alkoholu i używanie substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, przez młodzież szkolną na terenie m.st. Warszawy, Warszawa/Sopot 2015)

Jest za mało prowadzonych działań z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do młodzieży w wieku13-15 lat dostosowanych do poziomu rozwoju cywilizacji, do świata w którym żyje młodzież. Do szeroko pojętego świata wirtualnego. Obecnie młodzież żyje w świecie IT, telefon jest często „przedłużeniem ręki”, sposobem komunikacji się ze wszystkimi i wszystkim, rodzicami i rówieśnikami czy grami, aplikacjami. Jest to narzędzie, z którego ciągle korzystają. Odpowiedzią na ten problem jest nasza profilaktyczna aplikacja mobilna, dzięki której wzrośnie wiedza młodych ludzi na temat fałszywych przekonań funkcjonujących w społeczeństwie na temat alkoholu. Będziemy mogli wpłynąć na świadomość młodego człowieka i być może zmienić nastawienie do alkoholu. Ustrzec młodzież, a pedagodzy szkolni będą mogli wcześniej zauważyć, wychwycić problem i w odpowiednim czasie zareagować.

Poniżej znajdują się linki do formularzy które należy wypełnić i przesłać. Formularze zamieszczone są na dysku gogle. Jest to warunkiem przystąpienia dziecka do programu zdalnej profilaktyki uzależnień od alkoholu z zastosowaniem aplikacji mobilnej.

Czat ze specjalistą ds. uzależnień

Gdybyście mieli Państwo pytania dotyczące uzależnień od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, w wybrane dni i godziny będzie uruchomiony dla Państwa kontakt ze specjalistą ds. uzależnień. Kontakt jest anonimowy.