Stowarzyszenie Gradiam
KRS 0000663204
ul. Malinowa 7, 05-500 Piaseczno
Telefon kontaktowy: 510 236 861
E-mail: gradiam.stowarzyszenie@gmail.com